Päivi
    Niemi

Työnohjaus

Voimavarakeskeisen työnohjauksen perustana ovat dialogisuus, narratiivisuus, reflektiivisyys ja ratkaisukeskeisyys. Lisäksi käytän työnohjauksessa toiminnallisia menetelmiä, jotka pelkän puhumisen lisäksi avaavat uudenlaisia ajatus- ja tunnemalleja. 
Työnohjaus voidaan toteuttaa myös teemallisena, niin että pidän alustuksen toivotuista aiheista ja valmistan niihin liittyviä työskentely- ja keskustelukokonaisuuksia. 

Dialogisuus

Dialogisuus on yhdessä ajattelemista, sen sijaan että joku opettaa toista. Yhdessä tutkimalla ja yhdessä ymmärtämällä synnytämme kumppanuutta, jossa työskentely on helpompaa, mukavampaa ja tuottavampaa. Keskustelun, kysymysten ja avoimen ilmapiirin myötä syntyy uusia oivalluksia, jotka auttavat suhtautumaan omaan työhön uudelleen ja löytämään voimavaroja.

 

Narratiivisuus

Meillä kaikilla on ’tarinamme’, jota puhumme ja elämme todeksi. Narratiivisen työskelntelyn perusajatus on, että toivottua muutosta syntyy, kun alamme kertoa monipuolisempia ja elämämme kannalta rakentavampia tarinoita.

Reflektiivisyys

Työnohjauksessa tarkastelemme tietoisesti omia ajatuksiamme, tunteitamme ja toimintaamme. Kun teemme näin yhdessä, huomaamme pian tilaa ja vaihtoehtoja elämässämme.

 

Ratkaisukeskeisyys

Kaikesta löytyy jotain, mikä toimii. Hyvään keskittymällä ja onnistumisia tutkimalla lisäämme hyvää. Löytyy myös vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää ja toimia.

 

Työnohjauksen hinta:

ryhmä a 90 min = 195 e (sis. ALV:n)

yksilö a 45 min = 95 e (sis. ALV:n)