Päivi
    Niemi

Terapia

 

Aika-ajoin elämässä tulee kohtia, joissa tarvitaan tukea vaikeiden asioiden kanssa. Ihmiset tarvitsevat välineitä itsensä ja elämänsä ymmärtämiseen ja vaikeiden tunteiden läpikäymiseen.

  

Työmallini on lähinnä voimavarakeskeistä, mutta käytän luovasti tilanteen mukaan myös psykodynaamista, narratiivista ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. Traumaterapeuttinen työskentely on mukana kautta linjan. Voimavarakeskeisyyden idea on se, että ihminen saisi omat jo olemassa olevat voimavaransa käyttöön, mutta jotka ristiriitojen, väsymyksen, pettymysten tms. takia ovat jääneet käyttämättä, sekä löytäisi uusia voimavaroja sekä itsestään, että ulkopuolelta, ihmissuhteistaan ja monenlaisista muista elämän rakennuspalikoista.

 

Pohja työssäni on kristillisessä ihmiskäsityksessä; uskon Luojan luoneen ihmisen elämään täyttä elämää. 

Jumalan lupaus “yltäkylläisestä elämästä” toteutuu tässä elämässä ennen kaikkea niillä osa-alueilla,

joiden kanssa olemme olemassa: fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja hengellisesti.

 

Minä terapeuttina

Terapeuttina vahvuuteni ovat aktiivinen vuorovaikutus, asiakasta kunnioittava ote, lempeys sekä luovuus terapiatyöskentelyssä. Tärkeänä pidän myös myötätuntoista, kokonaisvaltaista ja käytännönläheistä otetta työskentelyssä, sekä huumoria kun sen aika on. Tavoitteena on turvallinen, hoitava ja luova vuorovaikutus, jossa asiakas saa tilaa tunteilleen, omille oivalluksilleen ja mahdolliselle kehitykselle/muutoksille.

Mitä istunnoillani tehdään

Lähtökohtana istunnolla on aina asiakkaan kokemat ongelmat, joita lähestytään kokonaisvaltaisesti eri menetelmiä (keskustelu, keho-orientoituneet ja muut toiminnalliset menetelmät) käyttäen. Esimerkiksi traumatisoituneilla asiakkailla keho-oireet ovat yleisiä, joten kehon havainnointi, läsnäolon harjoitukset ja rauhoittumisen harjoittelu yhdessä istunnolla auttavat mm. vireystilan säätelyssä. Asiakas saa joskus kotitehtäviä, joiden avulla uusien taitojen (kuten tunnesäätely ja rentoutuminen) oppimista vahvistetaan.

Voin terapeuttina tarjota monenlaisia apukeinoja sisäisten ja ulkoisten voimavarojen vapauttamiseen. Tarkoituksena on, että asiakas rohkaistuisi kohtaamaan menneisyytensä, sekä siihen liittyvät lukkiutuneet tunteensa rehellisesti ja voisi elää ne arkielämän tilanteissa todeksi. Tämänhetkisen elämän voimavaroja ja selviytymiskeinoja vahvistetaan eri tavoin ja tarpeen mukaan opetellaan uusia tunne-, reagointi- ja ajatusmalleja.

Traumojen, stressin ja vaikeiden tilanteiden käsittelyn ja säätelyn tueksi voin käyttää EMDR-tekniikkaa ja TRE-menetelmää. 

Asiakkaan toiveesta myös rukous on mahdollista.

 

Syitä terapiaan hakeutumiseen

Masennus, ahdistus, ihmissuhdeongelmat, uupumus, stressi, tunne-elämän ongelmat, itsetuhoisuus, paniikkikohtaukset, traumat (mm. äkillinen menetys, onnettomuus, hyväksikäyttö), riippuvuudet, syömishäiriöt, uniongelmat, itsetunto-ongelmat jne.

 

 

Minulla on pitkä, vuosikymmenten kokemus ihmissuhdetyöstä. Nuorisotyön taustan jälkeen opiskelin terapeutiksi, seksuaalineuvojaksi, työnohjaajaksi ja mindfulness-ohjaajaksi. Suoritin psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon ja psykologian perusopinnot. Parhaillaan opiskelen `Master of Psychotherapist` tutkintoa, sekä TRE (trauma releasing excercise) ohjaajaksi.

 

Asiakaskuntani

Työskentelen pääasiassa vain aikuisten ja yli 15-vuotiaiden nuorten kanssa. 

Lisätiedot

 

Otan vastaan asiakkaita Tampereella. Keskustassa olevat vastaanottotilat ovat helposti löydettävissä, hyvien kulkuyhteyksien päässä.

 

 

Asiakkaalle hoito on maksullista, 45 minuutin käynti maksaa 80 e, puolentoista tunnin tapaaminen 160 e, hinnat sisältävät ALV:n.

Edellisenä päivänä peruutetusta käynnistä veloitus on puolet normaalihinnasta ja samana päivänä peruutetusta laskutus on koko hinnan.

 

Kristillinen ihmiskäsitys terapiatyöskentelyn taustalla ei edellytä sitä, että asiakas on kiinnostunut hengellisistä asioista, mutta asiakkaan niin toivoessa, niistäkin asioista voi puhua.

   

Tampereen vastaanotto:

Hämeenpuisto 14 f (kolmas kerros)

 

 

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä

Päivi p. 0400 946285

        tai