Päivi
    Niemi

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on vuorovaikutukseen perustuvaa ammatillista asiakastyötä. Sen keskeisiä alueita ovat seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvät kysymykset ja ongelmat.

Seksuaalineuvonta on tiedon antamista ja ohjausta seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Seksuaalineuvojan työ on luottamuksellista ja yksilöllistä seksuaaliongelmien- ja haasteiden kohtaamista.

Seksuaalineuvoja ei ole opettaja, vaan luotettava kanssakulkija jonka kanssa ongelmille voidaan yhdessä etsiä ratkaisuja ilman ennakkoluuloja. Neuvontaan voi tulla yksin tai kumppanin kanssa. 
Seksuaalisuus on tärkeä elämän osa-alue. Kulttuuriin ja uskontoon liittyvät tekijät voivat tehdä seksuaalisuuteen liittyvistä asioista puhumisen vaikeaksi. Myös omat tunteet, kuten pelko, häpeä ja hämmennys voivat olla vaikeuttamassa omaan seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Usein ulkopuolisen kanssa toteutettu, luottamuksellinen keskustelu koetaan helpottavana ja tärkeänä.

Seksuaalineuvonnan hinnat:
45 min tapaaminen  80 e
90 min  tapaaminen 160 e