Päivi
    Niemi

Psykologinen Painonhallinta Prosessi®Psykologinen painonhallinta on syvällinen konsepti painonhallintaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
Psykologinen Painonhallinta Prosessi® antaa toimivat työkalut hyvän ja terveellisen arjen ja elämänhallinnan ylläpitämiseksi prosessin ajaksi ja siitä eteenpäin.

Teemoja, joita kursseilla ja yksilövalmennuksessa käydään läpi:

Elämäntilanteen kartoitus, laihduttamisen ja kituuttamisen loppu, totuuden kohtaaminen, hyvän valitseminen ja salliminen, itsensä hyväksyminen ja itsetunto, vastuu omasta onnellisuudesta, tunnesyöminen, vireystasojen ymmärtäminen ja säätely, ajatusmallien haltuunotto ja muuttaminen, motivaatio, sopivan kokoiset tavoitteet, unelmat, elämän nälkä ja yltäkylläinen elämä.

 

Näistä teemoista ja materiaaleista muokataan jokaisen asiakkaan kanssa henkilökohtainen muutosvalmennus, eli Psykologisen Painonhallinnan Prosessi.

 

Lue lisää: 

www.psykologinenpainonhallinta.fi