Päivi
    Niemi

Luennot, kurssit ja koulutukset


ITSETUNTOON, IDENTITEETTIIN, TUNNETAITOIHIN JA ELÄMÄNHALLINTAAN LIITTYVÄT TILAISUUDET/KURSSIT:

 

1: Voimaa itsetunnosta:

Terve itsetunto tuo jaksamista arkeen ja vaikuttaa myönteisesti koko elämään. Terve itsetunto on myös avain hyviin ihmissuhteisiin, onnellisuuteen ja oman näköisen elämän löytämiseen.

Itsetunto ilmenee kolmella osa-alueella; itsensä tunteminen, itsensä arvostaminen ja itseensä luottaminen.

Luennolla pohdimme mitä itsetunto tarkoittaa, miten se meihin kehittyy, miten se menee rikki ja mihin sen kolhiintuminen vaikuttaa. 

Elämän kolhujen uhriksi ei tarvitse jäädä, vaikka niiden rehelliset vaikutukset onkin hyvä tiedostaa.

Rohkaistumme itsetuntoa vahvistavien rakennuspalikoiden löytämisestä, oman temperamentin ymmärtämisestä sekä itsensä hyväksymisestä.

Luentoon on mahdollisuus sisällyttää itsetuntoon liittyvä henkilökohtainen toiminnallinen tehtävä.

 

 

2. Tunnetaidot osana hyvinvointia:


Omien tunteiden ymmärtäminen on merkittävä osa ihmisen hyvinvointia. Tunteiden vaikutukset koetaan mielen liikkeiden lisäksi fyysisellä tasolla. Osa meissä toimivista tunteista on vaikeita, epäselviä ja mutkikkaita ja niiden kanssa selviämiseen tarvitaan tukea. Torjutut tunteet väsyttävät ja liittyvät moniin fyysisiin vaivoihin, sekä aiheuttavat masennusta ja ahdistusta.

Kurssilla tutustumme tunteisiin, niiden vaikutukseen ihmissuhteissa ja omassa kehossa. Lisäksi ymmärrämme temperamentin merkityksen tunteiden ilmentäjänä. 

Luennon myötä saamme uutta intoa ja osaamista tunteiden käsittelemiseen ja ilmaisemiseen. 

 

 

 3. Rajansa kaikella:


Rajattoman elämänhallinta on vaikeaa- ihmissuhteet vääristyvät, joutuu ylikävellyksi, hyväksikäytetyksi ja manipuloiduksi. Kiltteydestä ja liiasta suorittamisesta seuraa uupumista, itsetunnon heikentymistä ja elämän hallinnan menettämistä. Oman tahdon löytäminen ja oman näköisen elämän eläminen voi olla vaikeaa kun ei osaa laittaa rajoja. 

Oman tahdon löytyminen ja ilmaiseminen, sekä muut elämän rajat ovat tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Tällä kurssilla etsitään omaa tahtoa ja sen asianmukaistailmaisemista. Puhutaan terveestä aggressiosta ja sen oikeanlaisesta ilmaisemisesta sekä opetellaan laittamaan ja vahvistamaan omia rajoja.  

 

4: Onnellisuus

 

Mitä onni on? Mistä se koostuu ja mistä sitä saa? Näitä kysymyksiä pohditaan onnellisuus-luennossa.

Tutkimuksia ja kokemuksia onnesta. Onnea tuo jo se, että tutkimusten mukaan 40 % onnellisuudestamme johtuu omista asenteista. Niiden tarkastelun äärellä syntyy arvokkaita oivalluksia.

Onnenhippuja löytyy varmasti jokaiselle osanottajalle!

 

5. Aarrekartta- unelmat todeksi®


Aarrekartta- unelmat todeksi® on rekisteröity tavaramerkki. Aarrekartan avulla on mahdollista konkretisoida ja visualisoida ajatuksia, tunteita ja toiveita, joiden äärelle pysähtyminen on tärkeää niiden toteutumisen kannalta. Parhaimmillaan aarrekartan tekeminen mahdollistaa oman kasvuprosessin ihmisenä.

Kun haaveet ja unelmat tehdään näkyväksi ja otetaan käsittelyyn, niiden perusteella on helpompi luoda omannäköistä tulevaisuutta. 

 

  

 

LISÄKSI VOIMAVARAKESKEISTÄ, TYÖNOHJAUKSELLISTA KOULUTUSTA ESIM. OPETTAJILLE JA LASTEN JA NUORTEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE