Päivi
    Niemi

Kokemuksia luennoilta

Tunnetaitoluennot (Tampere ja Veikkola, kevät/syksy 2016)

"Ymmärryksestä omia kokemuksia koskien, esim. Miksii on tullut fyysisiä sairauksia johtuen stressistä, purkamattomasta pelon, vihan ja surun tunteista. Avuttomuudesta"
"Kaikesta. Opin niin paljon uutta. Sekä teoriapuoli että käytännön harjoitteet ovat tosi hyödyllisiä. Pidin kovasti. Kasvoin kurssin aikana metrin"

"Koulutus antoi lisää tietoa itsetuntemukseen, varmuutta ja taitoja ihmissuhdetyöhön sekä taitoja arkipäivän elämään ja ihmissuhteisiin."

"Herätti paljon ajatuksia omasta elämästä, itsestä, nykyään ja ennen. Lapsuudesta moni asia sai merkityksen nykyiseen minään.Paljon työkaluja työhöni perheiden parissa."

"Monipuolinen koulutus, eri tunteita käsitely syvällisesti ja paljon uusia näkökulmia tunnetiloljen ymmärtämiseen. Rohkaiseva asennoituminen kouluttajalla"

"Parasta oli ehkä kokonaisuus kaikista käsitellyistä tunteista ja niiden nivoutuminen toisiinsa. Edellisen luennon käsitellyt asiat antoivat pohjaa ja näkökulmia aina seuraavaan. Luennoitsijana olit hyvä ja ihanan inhimillinen avoin ja sydämellinen - osasit  hyvin antaa esimerkkejä ja kuvasit hyvin elämään kuuluvia tilanteita. Moni asia on normaalia ja luonnollista, tervettä"

"Kurssi vastasi odotuksia! Todella hyvä, käytännönläheinen ja selkeä paketti. Oli hyvä, että käytäntöä ja omaa toimijuutta sekä aktiivisuutta korostettiin"

"Sain yli odotusten työkaluja sekä ihmissuhteisiin että työhön. Ihmisen pitää tulla keski-ikään ennen kuin tajuaa hakea oppia tunneasioihin....parempi myöhään kuin ei milloinkaan"

"Vaikka paljon tuttuja asioita, niissä oli uudenlainen elävä näkökulma. Oli mukava kuunnella mielenkiintoisia, elävöitettyjä teemoja."

"Kurssi olisi voinut olla myös pidempi. Jos järjestät jatkokoulutusta aihepiiristä Veikkolassa tai lähialueella, tulen kyllä mukaan!"

"Intuition johdattelmana osallistuin ja sain valtavasti. Oppeja on tullut samantien käyttöön. Hyvän kokoinen porukka (ryhmä)"