Päivi
    Niemi

Luennot ja kurssit


ITSETUNTOON, IDENTITEETTIIN, TUNNETAITOIHIN JA ELÄMÄNHALLINTAAN LIITTYVÄT TILAISUUDET/KURSSIT:

 

1: Voimaa itsetunnosta:

 

Itsetunto ilmenee kolmella osa-alueella; itsensä tunteminen, itsensä arvostaminen ja itseensä luottaminen. Luennolla pohdimme mitä itsetunto tarkoittaa, mistä se meihin tulee, miten se menee rikki ja mitä sen kolhiintuminen vaikuttaa. 

Elämän kolhujen uhriksi ei tarvitse jäädä, vaikka niiden rehelliset vaikutukset onkin hyvä tiedostaa.

Vahvuutta saamme itsetunnon rakennuspalikoiden löytämisestä.

Luentoon on mahdollisuus sisällyttää itsetuntoon liittyvä henkilökohtainen toiminnallinen tehtävä.

 

2: Identiteetti ja temperamentti:

 

Oman identiteetin ymmärtäminen ja vahvistaminen tuo jaksamista arkeen ja vaikuttaa ihmissuhteisiin.

Identiteettiä on syytä tarkastella monesta eri näkökulmasta. Mukana on  fyysinen-, kasvatettu-, kulttuurinen-, temperamenttinen-, sosiaalinen- ja ydin minuus (jossa asuu henkisyys, hengellisyys ja arvot).

Luentoon voi sisällyttää henkilökohtaisen tehtävän aihepiiriin liittyen.

 

3. Tunnetaidot osana hyvinvointia:


Omien tunteiden ymmärtäminen on merkittävä osa ihmisen hyvinvointia. Tunteiden vaikutukset koetaan mielen liikkeiden lisäksi fyysisellä tasolla. Osa meissä toimivista tunteista on vaikeita, epäselviä ja mutkikkaita ja niiden kanssa selviämiseen tarvitaan tukea. 

Kurssilla tutustumme tunteisiin, niiden vaikutukseen ihmissuhteissa ja omassa kehossa. Saamme uutta intoa ja osaamista tunteiden käsittelemiseen ja ilmaisemiseen. 

 

4. Temperamentti tunteiden ilmentäjänä:


Oman temperamentin ymmärtäminen on tärkeä osa itsetuntoa ja hyvinvointia. Tunteet ilmenevät ns. temperamentin "läpi" ja sitä kautta vaikuttavat elämäämme paljon, niin ihmissuhteissa kuin fyysiselläkin tasolla. Tunteet sekä rasittavat, että voimistavat mieltä ja kehoa, siksi niiden liikkeistä on syytä olla tietoinen. Temperamentti on synnynnäinen, läpi elämän kestävä tapa reagoida asioihin, tunteisiinkin. Hyviin tunnetaitoihin kuuluu oman ja toisten temperamentin ymmärtäminen, sitä kannattaa pysähtyä miettimään. 

 

5. Tahto ja omat rajat:


Sinne tänne kuljeskelevalla ei ole tapana löytää perille, ja jos ei tiedä minne on menossa- sinne on mahdoton löytää! Oman tahdon löytäminen, käyttäminen ja ilmaiseminen voi olla vaikeaa, varsinkin jos tahtoa ja rajoja on rikottu ja manipuloitu. Rajattoman elämänhallinta on vaikeaa- suhteet vääristyvät, tulee ylikävellyksi, hyväksikäytetyksi ja manipuloiduksi helposti. Siitä seuraa uupumista, itsetunnon heikentymistä ja elämän hallinnan menettämistä.Oma tahto ja rajat ovat tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tällä kurssilla etsitään omaa tahtoa ja sen ilmaisemista sekä opetellaan laittamaan ja vahvistamaan omia rajoja.  

 

6: Onnellisuus

 

Mitä onni on? Mistä se koostuu ja mistä sitä saa? Näitä kysymyksiä pohditaan onnellisuus-luennossa.

Tutkimuksia ja kokemuksia onnesta. Onnea tuo jo se, että tutkimusten mukaan 40 % onnellisuudestamme johtuu omista asenteista. Niiden tarkastelun äärellä syntyy arvokkaita oivalluksia.

Onnenhippuja löytyy varmasti jokaiselle osanottajalle!

 

7. Aarrekartan avulla käsiksi omiin unelmiin/ Unelmien ilta


Aarrekartta työskentely johtaa unelmien äärelle, siihen miten unelmia voidaan työstää todeksi. Aarrekartta on työkalu, joka auttaa toteuttamaan unelmia ja luomaan tulevaisuutta.Parhaimmillaan se mahdollistaa oman kasvuprosessin ihmisenä.

Oman Aarrekartan avulla on mahdollista konkretisoida ja visualisoida ajatuksia ja toiveita, joiden äärelle pysähtyminen on tärkeää niiden toteutumisen kannalta.

Kun oma tietoinen mieli ja alitajunta valjastetaan unelman toteuttamiseen, ajatukset ja havainnot alkavat suuntautua unelmien mukaan ja ne prykivät toetutumaan! 


VANHEMPAINILLAT:

 

 Esimerkkejä tilaisuuksien teemoista:

" KAMALAT VANHEMMAT- vanhempien tunnetaidot murrosikäisen kanssa"

 "Rakkautta ja rajoja- rohkaisua hyvään vanhemmuuteen"

“Nuorten maailma tänään.”

“Miten tuen nuoren iltsetuntoa”

"Miten motivoin nuorta muutokseen"

 

Esimerkki vanhempainillasta:

Rehellinen ja koskettava katsaus nuorten maailmaan; nuorisokulttuuri nyt, lasten ja nuorten media, nuorten ongelmat, ajankäyttö ja arvot. Tilastoja, tutkimustietoa, sekä koskettavia esimerkkejä ja kokemuksia.

•    Lasten ja nuorten pahoinvointi ja ongelmat ovat lisääntyneet.

      Pohdimme mitä me voimme tehdä oman paikkakuntamme nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja pahoinvoinnin vähentämiseksi? 

•    Mistä nuori saa tarvitsemansa rakkauden ja rajat? Mitä lapsi- nuori tarvitsee ehjään ja terveeseen psyykkiseen kehitykseen?

•    Miten tuen nuoren itsetuntoa ja tunnetaitoja? Miten jaksan nuoren tunneryöppyjen kanssa itse provosoitumatta ja uupumatta?

    

•    Vanhempainilloissa hyvän lisän tuo paikalliselta taholta esim. poliisi, kouluterveydenhoitaja, seurakuntien tai järjestöjen nuorisotyöntekijät, katutason vapaaehtoiset jne.

 

- Murrosikäisen vanhemmat joutuvat monenlaisten tunnekuohujen ja rajojen koettelemisen kohteeksi. Miten selvitä vanhempana, rohkeana ja turvallisena aikuisena nuorten tunnepuuskien keskellä? Miten varjella itsensä uupumiselta ja kuormittumiselta kiukuttelevan murkun kanssa? Näistä teemoista asiantunteva ja rohkaiseva paketti vanhempainiltoihin tai erillisiin koulutustilaisuuksiin. 

                                              

TILAISUUDET KOULUILLE, YHDEN OPPITUNNIN MITTAISET SETIT:

 

Aiheina mm. nuoren elämänhallintaan liittyvät teemat; itsetunto, valinnat, koulukiusaaminen, päihteet ja jaksaminen. 

Rohkaisua terveeseen itsetuntoon ja hyviin valintoihin.

 

•    ITSETUNTO tarkoittaa oman arvon ymmärtämistä ja sen takia itsestään huolen pitämistä. Hyvää itsetuntoa tarvitaan elämän valintatilanteissa, mm. suhtautumisessa päihteisiin, ihmissuhteisiin, terveyteen, tulevaisuuteen jne.

•    Usein itsetunto kuitenkin saa kolhuja, jotka yritetään monin eri roolein peittää. Kotiongelmia, koulukiusaamista, yksinäisyyttä, pelkoa ja pahaa oloa, löytyy monen koviksen, pellen tai supersuorittajan puseron sisäpuolelta.

•    Käydään läpi hyvän itsetunnon "rakennuspalikoita".

 

•    
Koskettava, mutta rento paketti, joka sisältää vakavia asioita kuitenkin huumorilla höystettynä. Tarkoitettu lähinnä 5- luokkalaisista ylöspäin. Toteutetaan eri tasoisena ala- ja yläaste ikäisille, sekä lukio-, että ammattikouluikäisille.

 

• Rohkaiseva ja elämää vahvistava tunti tärkeiden asioiden äärellä.

Mukana powerpoint esitys, joka helpottaa luennon seuraamista hauskojen kuvien myötä.

  

LISÄKSI VOIMAVARAKESKEISTÄ, TYÖNOHJAUKSELLISTA KOULUTUSTA ESIM OPETTAJILLE JA LASTEN JA NUORTEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE