Päivi
    Niemi

Koulutukset

Mielenterveyden Ensiapu 1  (Mielenterveysseura, 2009).

 

Psykologian Appro (Tampereen Avoin Yliopisto, 2010).

 

RE- sielunhoitoterapeutti (Rikotusta Eheä- koulutus, 2010)

 

Sielunhoitoterapia on terapiamuoto, jossa psykologinen tieto ja terapeuttiset taidot integroituvat kristillisessä viitekehyksessä.


Sielunhoitoterapiakoulutus on laajuudeltaan vähintään 60 op, sisältäen mm.
 •   sielunhoitoterapian perusteet
 •   teologiset perusteet
 •   psykologiset perusteet
 •   mielenterveystyö, kriisit ja traumat
 •   seksuaalisuus, avioliitto ja perhe
 •  

  Mielenterveyden Ensiapu 2   (Mielenterveysseura, 2011). 

   

  PSYKEAT (psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto)

  (Tampereen Ammattiopisto v. 2009 - 2011)

   

  Siihen sisältyvät opintokokonaisuudet ovat:

  Psykiatrisen auttamistyön perusprosessi

  Akuutti- ja kriisihoito

  Päihdetyö

  Lasten- ja nuorten psykiatrinen hoitotyö

  Perhe- ja verkostotyö

   

  Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (Helsingin Yliopistossa v. 2011-2013)

  Sisältöteemat:

  - Refleksiivisyys

  - Narratiivisuus

  - Dialogisuus

  - Ratkaisukeskeisyys

   

  Seksuaalineuvoja (2015)

   

  Psykoterapiaopiskelut meneillään Tanskassa kansainvälisessä koulutuksessa