Päivi
    Niemi

Itsetunnosta lyhyesti

ITSETUNTO

 

Itsetunto ilmenee kolmella eri osa-alueella; itsensä tunteminen, hyväksyminen ja itseensä luottaminen. Itsetuntoa ei voi mitata, eikä sitä voi määritellä että sitä on tai ei ole. Jokaisella on sitä jonkun verran, se vaihtelee ja sille voi itse tehdä jotain, paljonkin.

Hyvää itsetuntoa tarvitaan mm. siihen että haluaa pitää itsestään huolta, koska pitää itseään arvokkaana. Se liittyy siis olennaisesti hyviin valintoihin ja onnellisuuteen. Omien tunteiden, temperamentin ja ajattelun tunteminen auttaa elämään oman näköistä elämää.

 

Kolhiintunut ja heikko itsetunto johtaa roolikäyttäytymiseen, elämänhallinnan menettämiseen ja liittyy olennaisesti masennukseen. Rooleja, joilla huonoa itsetuntoa peitellään on tärkeä voida käyttää väliaikaisesti hauraan minän peittämiseen, mutta pidemmällä tähtäimellä niiden käytön vuoksi yhteys itseen voi heiketä ja ihmissuhteet jäävät ohuiksi.

Itsetunnon peruspaketti, ”perusasetukset” saadaan syntymälahjana, mutta varsinaisesti itsetunto kehittyy ympäristön vaikutuksesta. Se ei kasva tyhjiössä.

Ympäristön vaikutus itsetunnon kehitykseen on siis merkittävä; hyvä palaute ja rakkaus rohkaisee ja rakentaa, kun taas rakkauden puute ja alas painaminen satuttaa ja heikentää itsetuntoa.

Yleisimpiä syitä itsetunnon rikkoutumiseen ovat kotoa tulevat

ongelmat, koulukiusaaminen ja muut henkilökohtaiset ongelmat ja pettymykset.

 

Elämän kivut eivät jää taakse unohtamalla, ne tarvitsevat työstämistä, läpikäymistä ja puhumista.

Heikko itsetunto ei ole mikään umpikuja. Heikoista tunnetaidoista ja hauraasta itsetunnosta on mahdollista päästä eteenpäin ja vahvistua.

 

On olemassa paljon, ihan tutkitusti toimivia itsetuntoa vahvistavia asioita. Ne eivät 

välttämättä maksa mitään ja olemme täysin vapaita valitsemaan niitä. Usein ne ovat ihan pienten oivallusten ja tahdon käyttämisen päässä.

Vanhaan ei tarvitse jäädä, voimme omilla valinnoillamme vaikuttaa loppuelämäämme todella paljon!

 

1. Usko ja arvot.  Ei tarvitse olla sattumaan varassa, eikä elämäntarkoitusta vailla oleva, haahuileva hattivatti. Usko ja arvot jotka puoltavat ihmisena olemisen arvoa vahvistavat itsetuntoa. Tutkimusten mukaan usko tuo elämän tarkoituksentuntua, turvallisuutta ja jopa onnellisuutta. Kristittynä ainakin on hyvä syy uskoa, että elämällä on tarkoitus. Voi ajatella vaikka niin, että "Vaikka mun tekemiseen tarvittiin vähän iskää ja äitiäkin, on Jumala mut luonut ja rakastaa mua". 

 

2. Hyvät harrastukset. Harrastusten myötä on mahdollisuus tutustua omiin kykyihin, lahjoihin ja ominaisuuksiin ja niitä käyttämällä saa kokea elämän rikkautta ja mielekkyyttä. Harrastuksten myötä pääsee kokeilemaan omia rajojaan ja haasteiden myötä saa mahdollisuuden onnistumisen kokemiseen. Kannattaa ilman muuta tehdä sitä mikä itselle on ominaista. Oletko selvillä mitä se sinun kohdallasi on?

 

3. Hyvät ihmissuhteet.  Ilman rooleja, turvallisissa ihmissuhteissa nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi tuleminen on ehdottoman tärkeää itsetunnon kannalta.

Hyviä ihmissuhteita voi ja kannattaa hankkia ja ylläpitää. 

 

4. Ajattelu. Uusien ajatusten oppiminen itsestä on mahdollista. Missään ei ole määrätty, että jonkun tarvitsee ajatella itsestään kurjasti. Vaikka vanhempien puuttellisen rohkaisun tai koulukiusaamisen myötä muodostuneet määritelmät itsestä voivat olla syvään juurtuneita, on mahdollista opetella uutta ajattelua. Miltä tuntuisi ajatella tänään: "Olen arvokas, selviän kyllä ja elämälläni on tarkoitus".

 

 5. Rohkaisu. Ihan tavallisen elämän keskellä meillä on mahdollista kuulla rohkaisua ja hyvää palautetta. Oma valinta on se, ottaako sen vastaan ja todesta. Suomalaisilla on ihan turha tapa alkaa selitellä ja kierrellä positiivista palautetta saadessaan. Entä jos kääntäisi korvat sellaiselle taajuudelle, että palaute menee perille. Entä jos sanoisikin vain "kiitos" ja jatkaisi rohkaistuneena eteenpäin?

 

Tällaisten ja monien muiden rakennuspalikoiden avulla voimme rakentaa ja vahvistaa itsetuntoamme. Sen hyvät vaikutukset heijastuvat niin monelle osa-alueelle elämässä, että se todella kannattaa. Elämä maistuu mielekkäältä ja voimme paremmin kaikilla osa-alueillamme.