Päivi
    Niemi

Muuta

Ihmiset tarvitsevat välineitä itsensä ja elämänsä ymmärtämiseen. Voin sielunhoitoterapeuttina tarjota monenlaisia apukeinoja sisäisten ja ulkoisten voimavarojen vapauttamiseen. Tarkoituksena on, että asiakas rohkaistuisi kohtaamaan menneisyytensä, sekä siihen liittyvät lukkiutuneet tunteensa rehellisesti ja voisi elää ne arkielämän tilanteissa todeksi.

 

Menetelminä sielunhoitoterapiamallissani on vilpitön kiinnostus ja innostus asiakkaan asioihin, sanoihin, toimintaan ja tunteisiin. Voin kyselemällä osoittaa olevani kiinnostunut asiakkaasta, hänen asioistaan ja siitä että olen kuunnellut

mitä hän puhuu. Näin asiakas saa kokea huomiota ja arvostusta, jota ehkä siihenastisessa elämässään on jäänyt vaille.

 

Työmallini on lähinnä voimavarakeskeistä, mutta voimme käyttää asiakkaan kanssa myös psykodynaamista,narratiivista ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. Voimavarakeskeisyyden idea on se, että ihminen saisi omat jo olemassa olevat voimavaransa käyttöön, mutta jotka ristiriitojen, väsymyksen, pettymysten tms. takia ovat jääneet käyttämättä, sekä löytäisi uusia voimavaroja ulkopuolelta, ihmissuhteistaan ja monenlaisista muista elämän rakennuspalikoista.

 

Pääpaino sielunhoitoterapiamallissani on kristillisessä ihmiskäsityksessä; uskon Luojan luoneen ihmisen elämään täyttä elämää. Raamatun lupaus “yltäkylläisestä elämästä” toteutuu tässä elämässä ennen kaikkea niillä osa-alueilla,

joiden kanssa olemme olemassa: fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja hengellisesti.